عشق جالب مادر به فرزند به روایت تصویر

عشق جالب مادر به فرزند به روایت تصویر

عشق و مهر مادری نسبت به فرزند خود

 

در یکی از مسابقات رزمی در کشورهای عربی،مادری وارد تشک شد و سعی کرد به فرزندش کمک کند!

 

در یکی از مسابقات رزمی نونهالان اتفاق جالبی افتاد. در شرایطی که یکی از رزمی کاران زیر دست و پا افتاده بود و داشت شکست می خورد مادر این ورزشکار وارد زمین مسابقه شد و به کمک پسرش رفت!

 

این اتفاق در حالی افتاده است نگاه فرزند این مادر در این عکس جالب است.

 

دخالت او باعث بر هم زدن نظم مسابقه شد، در عکس پسرش که در خاک حریف است با اشاره به مادرش میفهماند که چرا دارد دخالت می کند؟

عشق جالب مادر به فرزند به روایت تصویر

عشق مادری

عشق جالب مادر به فرزند به روایت تصویر

عکس مهر مادر به فرزند

عشق جالب مادر به فرزند به روایت تصویر

عشق مادر و فرزند

 

برچسب‌ها: