عشق مادری شامپانزه با دو بچه ببر سفید(عکس)

عشق مادری شامپانزه با دو بچه ببر سفید(عکس)
ین شامپانزه در باغ وحشی در میامی آمریکا از این دو توله ببر سفید نگه داری میکند و با آنها بازی میکند. بچه ببر ها به خاطر اینکه در محیطی گرم تر پرورش پیدا کنند از مادر خود در ایالتی دیگر جدا شده اند و به این منطقه آورده شده اند.

عشق مادری شامپانزه با دو بچه ببر سفید(عکس)