عشق واقعی این مرد فاش شد !! + تصاویر

مجموعه : عاشقانه
عشق واقعی این مرد فاش شد !! + تصاویر
به گزارش تکناز مردی انگلیسی به نام وینستون هوز به منظور گرامیداشت سالگرد همسر خود هزاران درخت بلوط کاشته و سپس با قطع کردن آنها از مساحت 24 هزار متری شکل قلب را در آن طراحی کرد.
 
 
عشق واقعی این مرد فاش شد !! + تصاویر

به گزارش روزنامه انگلیسی "میرور" وینستون  هوز که 50 سال سن دارد حدود 2 سال به روش گزامیداشت یادبود همسرش فکر می کرد تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت شکل قلبی را کناز منزلش طراحی کند.

 
 
 
عشق واقعی این مرد فاش شد !! + تصاویر
 
عشق واقعی این مرد فاش شد !! + تصاویر
وینستون هوز این فکر را سالها قبل پس از از دست دادن همسر خود عملی کرد اما از خانواده خود خواست این موضوع را فاش نکنند تا اینکه بالاخره پس از 15 سال یکی از اعضای خانواده وی از طریق پرواز با یک بالن این عشق ابدی را فاش کرد.
 
 
 اختصاصی تکناز