عشق واقعی یعنی این !+ تصاویر

عشق واقعی یعنی این !+ تصاویر

 مطلب کامل بخون ببین تو باشی حاضری چنین کاری برای عشقت انجام بدی یا نه ؟!

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

 

ایان و لاریسا با حادثه هولناکی روبرو شدند که می توانست آنها را برای همیشه از هم جدا کند؛ اما جادویی به نام عشق آنان را با هم نگه داشت!

تکناز: یکی از این دو نفر، بعد از گذشت 10 ماه از آشنایی اشان تصادف کرد و ساختار مدیریتی بدنش به هم ریخت و بسیاری از توانایی هایش به ناتوانی تبدیل شد.

آنان در سال 2005 با هم آشنا شدند و قرار بود در سال 2006 زیر یک سقف بروند؛ اما زندگی روی بد خود را به آنان نشان داد. ایان و لاریسا اما به روی خود نیاوردند و یکی از زیباترین داستان های بشری را رقم زدند: آن دو به عهد خود وفا کردند و پیوند دل های خود را بسته نگه داشتند…. حالا فقط خانم خانه است که به تنهایی همه بار زندگی را به دوش می کشد.

در حالی که برخی از زندگی های زناشویی امروز را فقط پول و ثروت معنا می کند، و با پول می شود هر عشقی را خرید، لاریسا شاید مصداق دیگری از این شعر لسان الغیب شیرازی است که:

عشق واقعی یعنی این !+ تصاویر

 

عشق واقعی یعنی این !+ تصاویر

 

عشق واقعی یعنی این !+ تصاویر

 

عشق واقعی یعنی این !+ تصاویر

 

 روزگارنو

برچسب‌ها: