علاقه به مطالعه در توالت!!!

علاقه به مطالعه در توالت!!!
بیش از نیمی از فرانسوی ها در توالت مطالعه می کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر از پاریس، گزارش تحقیقاتی موسسه آماری آی فوپ نشان می‌دهد بیش از نیمی از فرانسویان معتقدند برای مطالعه، توالت جای مناسبی است.

فرانسویان در سالهای اخیر به دکوراسیون، روشنایی و نظافت توالت توجه بیشتری می‌کنند تا به نوشته لوپاریزین مطالعات لذت بخشی داشته باشند.