علل ایجاد مشكلات پروستات

مجموعه : پزشکی و سلامت
علل ایجاد مشكلات پروستات

همچنان كه سن آقایان بالاتر می‌رود، پروستات انها نیز معمولاًً بزرگ تر می شود.

 

اكثر این بزرگ شدن پروستاتها، از سنین بعد از 50 سالگی شروع میگردد، بنابراین این مشكل در افراد پیر، خیلی دیده میشود.

علل ایجاد مشكلات پروستات

خود این واقعیت كه پروستات بزرگ میشود، بخوری خود اهمیتی ندارد، و در واقع مشكلی كه ایجاد میشود به اندازه واقعی پروستات ربطی ندارد.

علل ایجاد مشكلات پروستات

با این حال، پروستات اطراف مجرایی را كه از مثانه خارج میشود و به آن “پیشابراه” گفته میشود را احاطه كرده است و بزرگ شدن پروستات، باعث فشرده شدن این پیشابراه و باریك شدن سوراخ خارجی مثانه میگردد.

 

در این حالت، انسداد ایجاد شده و موجب آهسته شدن جریان ادرار میگردد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: