علی دایی قهرمان تورنمنت تیر دروازه (+تصاویر)

علی دایی قهرمان تورنمنت تیر دروازه (+تصاویر)
علی دایی هنوز مثل دوران بازیگری ضربات دقیقی به سمت دروازه می زند. ضربات او طوری است که همه را یاد گل هایی که در زمان حضورش در تیم ملی می زد، می اندازد. این موضوع وقتی بیشتر نمود پیدا می کند که بازیکنان یا مربیان تیم با او کری می خوانند و مسابقه می گذارند اما در نهایت می بازند.

یکی از این بازیکنان، بهادر عبدی است که چهره شاخص راه آهن در این فصل بوده. او قبل از شروع تمرین با دایی مسابقه ضربه زدن به تیر افقی دروازه از فاصله 25 متری گذاشت که در نهایت مغلوب شد. این دو هرکدام چند ضربه به سمت دروازه زدند که دایی سه ضربه و عبدی فقط یک ضربه را به تیر افقی دروازه زدند تا مربی 3-یک بر شاگردش پیروز شود.

علی دایی قهرمان تورنمنت تیر دروازه (+تصاویر)

علی دایی قهرمان تورنمنت تیر دروازه (+تصاویر)

علی دایی قهرمان تورنمنت تیر دروازه (+تصاویر)