عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر
این تومور بیش از 110 کیلوگرموزن داشت…
 
تومورهای بزرگ، دو سوم از کل بدن این بیمار را تشکیل داده بودند. عمل جراحی وی به خوبی انجام شده و پیش بینی می شود تا آخر ماه جاری از بیمارستان مرخص شود.
 
“یانگ جیان بین”، مرد 37 ساله اهل چین است. وی با ماه گرفتگی روی پای سمت راستش متولد شد. اما زمانی که به 9 سالگی رسید، خال کوچک روی پایش شروع به رشد کرد. این تومور بیش از 110 کیلوگرم و وزنی بیش از 17 سنگ داشت.

 

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر 

به گزارش تکناز این خال آنقدر رشد کرد که تبدیل به یک تومور بزرگ و سهمگین شد. این تومور بزرگ قدرت حرکت را از مرد چینی سلب کرده بود تا با عمل جراحی که 16 ساعت به طول انجامید، بزرگترین تومور جهانی از پای این مرد خارج شد.

 

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر

 

 

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر

دکتر “چن مینلیانگ” در رابطه با مریضی این مرد چینی گفت: وی به یک اختلال ژنتیکی بسیار نادر به نام “نوروفیبروماتوزیس” است. این تومور بیش از 110 کیلوگرم و وزنی بیش از 17 سنگ داشت.” مبتلا است. نوروفیبروماتوزیس ها اختلالات ژنتیکی هستند که باعث رشد تومورهایی در سیستم عصبی می شوند.

 

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر

تومورها در سلول های محافظتی که اعصاب را می پوشانند و در غشای نازک پوشاننده میلین که اعصاب را احاطه و محافظت می کند، بوجود می آیند. این اختلالات باعث رشد تومورها بر روی اعصاب و تولید اختلالات دیگر از جمله تغییرات پوست و دفرمیتی های استخوانی می شوند. در حالی که بسیاری از افراد مبتلا این اختلال را به ارث می برند.

 

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر

یانگ می گوید، قادر به انجام هیچ حرکتی نبودم زیرا بایستی تنها روی یک تخت می نشستم و به دلیل وزن زیاد این تومور نمی توانستم تکان بخورم.

 

عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر
عمل جراحی مردی با بزرگترین تومور جهان!+ تصاویر
 
 
 
مهر