عکس:تولد گوسفند دو پا

عکس:تولد گوسفند دو پا
این بره که 2 هفته از تولدش می گذرد ،در یکی از ایالت های چین بدنیا آمده و بدون هیچ مشکلی از شیر مادرش تغذیه کرده و مانند سایر بره ها رفتار می کند.