عکسهایی از عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهایی از عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده
 
عمل جداسازی این دو کودک با موفقیت انجام شد و هر دو کودک بعد از عمل سالم ماندن.