عکسهای جالب از درخت تخم مرغی

عکسهای جالب از درخت تخم مرغی
خانواده آلمانی در ادامه سنت خود طی 401 سال درختی را برپا کرده اند با میوه تخم مرغ رنگی. برای تزئین این درخت از 9800 تخم مرغ رنگی استفاده شده داست.


عکسهای جالب از درخت تخم مرغی
عکسهای جالب از درخت تخم مرغی
 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز