عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
سرویس فخیمه طنز اقتصادی- می گویند که ملت چین ملتی سخت کوش است و چینی ها عادت ندارند که به خاطر مشکلات متوقف شوند و معروف هستند که کارشان را در هرشرایطی انجام می دهند و از این به عنوان رمز موفقیت ملت چین در اقتصاد یاد می کنند.
 

حال بینیم که چگونه و در چه شرایط دشواری چینی ها کار خود را به انجام می رسانند؟

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
دوچرخه سواری سه نفره با یک چتر در زیر باران!
-و البته بدون بروز اختلاف بین خانمها

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
-پیاده روی و انجام خرید منزل در هنگام سیل!
-به میوه های در کیسه برادر چینی توجه نمایید

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!

حتی در نبود نردبان دو پایه!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
چینی ها ظاهرا با سیل دیگر اصلا مشکلی ندارند!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
این را هم گذاشتیم که یک وقت فکر نکنیم پیک موتوری های خودمان خیلی کار های شاقی انجام می دهند!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
یا مثلا این یکی!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
البته در این حد دیگه واقعا انتظار نداشتیم!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!

-به هرحال گاهی هم ماشین مناسب برای گل زدن پیدا نمی شود!
-ایول به روحیه ساقدوشها که هماهنگ شدند

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
-این یکی را خودمان هم باور نکردیم اما از این چینی ها هیچی بعید نیست!
-ضمنا ما به میرزا قلمدون اعتمادداریم!!!؟؟؟؟

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!
این هم در مورد حمل مسافر در شرایط ضروری و پاسخگویی همزمان؛قابل توجه مسئولین پاسخگو!

عکسهای خنده دار از رمز موفقیت ملت چین!

این تصویر را هم البته با اجازه متروی تهران گذاشتیم این آخری توصیه نمیشه!!