عکسی از شادی مادر بزرگ باراک اوباما

مجموعه : گالری عکس روز
عکسی از شادی مادر بزرگ باراک اوباما
سارا اوباما، در تمام مدت انتخابات، در روستای کوُ ِگلوُ ی کنیا، همراه مردم این روستا نگران اعلام نتیجه بود. با اعلام پیروزی مجدد نوه ناتنی اش، شادی "تمام وجودش" را گرفت.

سارا همسر سوم پدربزرگ اوباماست. سارا همزمان با رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی کوچکی در باغچه خانه اش در روستایی در غرب کنیا به خبرنگاران گفت: ایمان دارم اوباما پیروز می شود. قلبم می گوید او پیروز خواهد شد. من همه چیز را به خدا واگذار می کنم.
 

 

عکسی از شادی مادر بزرگ باراک اوباما
 
منبع : عصر ایران