عکسی جالب از شکلک درآوردن زنان قاجاری !

مجموعه : تاریخ ایران
عکسی جالب از شکلک درآوردن زنان قاجاری !
به گزارش تک ناز تصویر بی نظیری است از گروهی از زنان دربار قاجاری که گویی دوربین را غریبه نیافته و شکلک ساخته‌اند. با گذشت زمان هنوز این عکس لبخند بر لب می‌نشاند. در این تصویر، عصمت‌الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان بستگانش دیده می شود.