عکسی جالب از پیرترین دوقلوی زن جهان

عکسی جالب از پیرترین دوقلوی زن جهان

گفته می شود این دو خواهر دوقلوی فرانسوی با ۹۸ سال سن پیر ترین دوقلو های زنده در جهان هستند .به گزارش تکناز  این دوخواهر پس از بازنشستگی و مرگ همسرانشان با یکدیگر زندگی می کنند.

عکسی جالب از پیرترین دوقلوی زن جهان