عکسی دیدنی از آخرین شاه قاجاریه در دوران نوزادی

عکسی دیدنی از آخرین شاه قاجاریه در دوران نوزادی
 
نهمین روز اسفند ماه مصادف است با سالمرگ احمد شاه، آخرین شاه سلسله قاجاریه در سال 1308 هجری شمسی در پاریس
 
عکسی دیدنی از آخرین شاه قاجاریه در دوران نوزادی
 
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی