عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

مجموعه : تاریخ ایران
عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

یک عکس زیبا و کمیاب از آرامگاه حافظ در گذشته

 

 خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس استادان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه‌ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. “گوته” دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، چند مثنوی، قطعات و رباعیات است. وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز زیارتگاه صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.

عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

آرامگاه قدیمی حافظ

عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

عکس جالب حافظ

عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ

عکسی نایاب و قدیمی از آرامگاه حافظ