عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012

عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
 
عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
 
مریل استریپ بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم «بانوی آهنین»

عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012


عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
ژان دوژاردین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم «هنرمند»


عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
اکتاویا اسپنسر برنده بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم «کمک»
عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012


عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012


عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
کریستوفر پلامر برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم «آغاز کنندگان»
عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
اصغر فرهادی برنده بهترین فیلم خارجی زبان برای «جدایی نادر از سیمین»
عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012


عکس‌ های برندگان جوایز اسکار سال 2012
میشل هازانویچ برنده بهترین کارگردانی برای فیلم «هنرمند»