عکس دیدار کلینتون و همسرش با پادشاه عربستان

مجموعه : مجله خبری
عکس دیدار کلینتون و همسرش با پادشاه عربستان
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به همراه همسرش بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا دیروز در نیویورک با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیدار کردند.
ملک عبدالله برای درمان به آمریکا رفته است.
عکس دیدار کلینتون و همسرش با پادشاه عربستان