عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

مجموعه : جامعه و سیاست
عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

تصاویر مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ

 

مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا برگزار شد که عکس هایی متفاوت از این مراسم را در ادامه می بینید.

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

عکس مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

مراسم تحلیف دونالد ترامپ

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

عکس های مراسم جالب رئیس جمهور آمریکا

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

عکس های مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا

برچسب‌ها: