عکس ناصر الدین شاه در برج ایفل !

عکس ناصر الدین شاه در برج ایفل !
طبقه دوم برج ایفل – این عکس ناصرالدین شاه در سال 1889 در همین محل گرفته شده بود . عکس وی در میان پادشاهان و خانواده های اشرافی که در اول قرن بیستم از برج ایفل بازدید کرده بودند، به نمایش گذارده شده بود.
 

عکس ناصر الدین شاه در برج ایفل !

 
 
منبع : عصر ایران