عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

تصاویر طنز و خنده دار

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

تفاوت انسانهای چاق و لاغر در این است !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)عکس های خنده دار

 لطف کنید بگید  نشانگر روی کدوم عدد میره !؟

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

اگه فلاپی دیسک هنوز وجود داشت !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

بدبخت مهرورزی تا چه حد آخه ، خودتو نابود نکن !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

تصویری از کودکی من ! در حال ورزش صبحگاهی

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

عکس های خنده دار

ینی تا این حد معجزه میکنه !؟

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

شکار ماهی توسط مار

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

به کجا میرین شما ؟؟؟

O.o

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

آیا میدانید مافیا هم شبکه اجتماعی مخصوص خودش رو داره !؟ :))

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

نجاتت دادم عزیزم ^-^ ، نمیذارم بخورنت !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

شکار صحنه – لحظه فوران آتش فشان

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

راستی ، هنوز هم اون شلوار کرم رو دارم … !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

خشم طبیعت 

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)


دل و جرات اونی که اومده کنار ماشین از همه بیشتره !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)


یا فوتباله خیلی مهمه ، یا آتش سوزی خیلی بی اهمیته !

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

برای خون ریزی همه جور تکنولوژی به کار میبرن 

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)

خیلی به جا و در محل مناسبی عکس گرفتن :))

عکس نوشته های خنده دار و بامزه (158)