عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

 

جنتل سگ !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

یکم پنیر میدی بهم !؟

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

بدوش شرح !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

این بدبخت همون وزنه برداریه که ایرانیا دعا کردن نتونه وزنه بزنه !

منتها زور دعا زیاد بود ، نزدیک بود قطع نخاع بشه بدبخت !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

طرح ابتکاری با چکمه :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

دیگه گربه ها هم پرو شدن 😐 بیا بزن تو گوشم اصن !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

گاوهای مهاجر از قطب شمال !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

یه لنج خیلی معمولی در آبادان :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

یه شکار معمولی در آبودان !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

دهه شصتی ها یادتونه !؟

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

اصولا شانس تو زندگی اوجور تاثیر نداره آقو ! :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

شرح در عکس !

 

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

حرکت دانشجویان بعد از امتحانات ! :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

من برم یه لیوان اسید بخورم الان میام 😐

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

واقعا عین واقعیته :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

کیا به این مرحله رسیدن !؟

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

نوستالژی دهه شصتیا !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

جمیعا آب قطه 😐

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

لحظه وقوع سکته ناقص !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

اون دوربین کوفتی رو بذار کنار برو آچار بیار الدنگ 😐

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

صحنه های آشنا در اتاق پسران !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

حالا گاز بده دادااااااااااااشش :)))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

به شرافتم قسم نسل موشها رو منغرض میکنم !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

به جان مادرم کار من نبوده 🙁

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

اینجوری هندونه میخورنااااا :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

من فقط سکوت میکنم 😐

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

و اینگونه بود که … !

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

شرح در عکس :))

عکس نوشته های طنز و خنده دار سال 93

 

 

برچسب‌ها: