عکس هایی از دریاچه ارواح شیطانی

عکس هایی از دریاچه ارواح شیطانی

طبق نقل افواه عامه اینجا محل استراحت ارواح مردگان است.

دریاچه اشک‌ها یا دریاچه ارواح شیطانی، مجموعه‌ای از سه دریاچه کوچک، در آتشفشان خاموش «کلیموتو» در اندونزی واقع است. 

 نکته جالب در این دریاچه‌ها این است که رنگ آب آنها، مستقل از همدیگر، از آبی به سیاه، سفید، قرمز و یا سبز تغییر می‌کند.

عکس هایی از دریاچه ارواح شیطانی

 

عکس هایی از دریاچه ارواح شیطانی

 

عکس هایی از دریاچه ارواح شیطانی

 

عکس هایی از دریاچه ارواح شیطانی

  منبع:ایسنا