عکس هایی از نبرد سهمگین پلنگ و کروکودیل

عکس هایی از نبرد سهمگین پلنگ و کروکودیل
 
به گزارش تکناز پلنگ خالداری که با دیدن کروکدیل ۲/۴ متری هوس شکار به سرش زده بود و در حمله ای غافلگیرانه روی سر حیوان خراب شد و جانش را گرفت. این جدال مرگبار در آبهای برزیل رخ داد.