عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

مجموعه : دانش و فناوری
عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

به گزارش تک ناز این هتل 19 طبقه در مناطق کوهستانی شانگهای چین در حال ساخت است. 16 طبقه و 380 اتاق این هتل زیرزمین خواهد بود. پیش بینی می شود ساخت هتل  در اواخر 2014 یا اوایل 2015 به پایان برسد. 

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین

عکس هایی از هتل مدرن زیر زمینی در چین