عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی

مجموعه : عکس های طبیعت
عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی

 عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی


بدلیل موقعیت جغرافیایی این منطقه از زمین ، باد ها و طوفان های دائمی در این منطقه در جریان است.

در مراتع و دشت های جنوب نیوزلند شما هیچ خانه ای نخواهید یافت ولی با رفتن به آن منطقه شاهد یکی از جالبترین صحنه های عمرتان خواهید بود.

 

این باد ها باعث شده این منطقه خالی از سکنه باشد ولی همین باد ها صحنه هایی را بوجود آورده اند که در هیچ جای دنیا نخواهید یافت. وجود طوفان های همیشگی باعث شده درختان این منطقه برای تطابق با محیط به شکلی درآیند که کمترین مقاومت را در برابر باد داشته باشند بطوریکه وقتی که حتی بادی نمیوزد شکل ظاهری درختان هنوز به همان حالت طوفانی است.

 

عکس هایی از درخت های طوفانی در دشت های جنوب نیوزلند


درخت های طوفانی/عجایب طبیعی

 عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی

درخت های طوفانی/عجایب طبیعی

 عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی

درخت های طوفانی/عجایب طبیعی

 عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی

 درخت های طوفانی/عجایب طبیعی

 عکس هایی خارق العاده و عجیب از درخت های طوفانی