عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !
 
 استاد فکر نمی کنی لیزر الان اختراع شده …!

 

ننجون شما چند سالته …( دمت گرم دل جوانی داری )

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

بابا اینجا همشون بدل کار باید باشن !

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

صداخفه کن تانک را دیدی !

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

نوشته: اگر می تونید این نوشته رو بخونید یعنی من چپ کرده ام!

 

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

بابا خلاقیتت منو کشته !!

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

با پراید هم میشه از اینکار ها کرد !؟

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

مرد سیبیل قشنگ !

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

عجب نقاشی کرده رو هواپیما را …

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

واقعا لذت بخش باید باشه…منم میام.

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

جالبه نه !

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

چقدر خشن شدی با این نقاب !!

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !

یک موقع سر کلاس از این اختراع ها انجام ندینا…

عکس هایی خنده دار و دیدنی در کره زمین !