عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص

مجموعه : عکس های طبیعت
عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص
 
به گزارش تک ناز پارکی در مناطق کوهپایه ای شهر کیوتو ژاپن وجود دارد که همه درختان آن بامبوهای بلندی هستند که زیبایی خاصی به این پارک بخشیده اند.

هر ساله توریست های بسیاری از این پارک دیدن می کنند که در شب مراسم خاصی هم برای توریست ها اجرا می شود.

این پارک به نام «آراشیاما» در ژاپن به راهروهای بامبو نیز شهرت دارد.

 

عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص
 
 
عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص
 
عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص
 
عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص
عکس هایی دیدنی از پارکی در ژاپن با درختانی خاص