عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

مجموعه : مجله خبری
عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

این عملیات با رمز «یاسیدالشهداء(ع)» در روز 13 اردیبهشت ماه سال 65 مصادف با 23 ماه شعبان آغاز شد. در این عملیات سردارانی مثل حاج حسین اسکندرلو فرمانده گردان حضرت علی اصغر (ع) و شهید حسنیان فرمانده گردان المهدی(ع) به شهادت رسیدند. در این عملیات شهید سید مهدی اعتصامی، سیدمجتبی زینال الحسینی، اصغر کاظمی، علی دهقان سانیچ، سعید منتظری از جمع همسنگران تخریبچی لشکر10س در باز گشایی معبر جهت رزمندگان به آسمان پرکشیدند.

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

موقعیت الوارثین-رزمندگان تخریبچی شرکت کننده در عملیات

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

اردوگاه فرات، هنگام عزیمت به عملیات، رزمندگان گردان علی اصغر(ع)

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

میدان مین و موانع دشمن

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

شهید اکبرعزیززاده-جاده فکه-محدوده عملیات گردان علی اصغر(ع)

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

پیکر مطهرشهدای عملیات که 20 روز درگرمای فکه برجای ماند

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

پیکر مطهرشهدای عملیات که 20 روز درگرمای فکه برجای ماند

عکس هایی عاشورایی از یک عملیات جنگی

پیکر مطهرشهدای عملیات که 20 روز درگرمای فکه برجای ماند

شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات