عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !

عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !
ترکیب این حس مادرانه با ابتکاری که ادل داشت باعث شد تا از میلا در وضعیت های مختلف در حالت خواب عکس بگیرد و با نقاشی هایی زیبا رویاهای کودکش را به تصویر بکشد. ادل این مجموعه را وقتی فرزندم خواب میبیند نامید.
 
عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !
 
این تصاویر در اینترنت طرفداران زیادی پیدا کرده و میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی جهان به اشتراک گذاشته شده است.
عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !
 
 
به گزارش تکناز خانم ادل انرسن پس از تولد پسر خود بسیار هیجان زده بود بااین حال شاهد این بود که کودکش میلا زمان زیادی از روز را میخوابد. ادل همیشه به این موضوع فکر میکرد که فرزندش چه رویایی میبیند.
 
عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !
 
عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !
 
عکس هایی که در اینترنت میلیون ها طرفدار پیدا کرده !