عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

عکس های خاص و دیدنی از دنیای خرس ها حیوانات دوست داشتنی

 

بر خلاف بسیاری از پستانداران ،خرس ها می توانند رنگ ها را ببینند. خرس ها حس بویایی فوق العاده ای دارند که حتی شاید از سگها هم بیشتر باشد. خرسها در روز بیش اَز 20 هزار کالری مصرف می کنند. جالب است بدانید که خرسهای قطبی 98 کیلومتر را بدون وقفه می توانند شنا کنند.

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

عکس خرس

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

دنیای خرس ها

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

عکس های خرس ها

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

خرس های زیبا

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

عکس حیوانات

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

عکس حیوانات زیبا

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

حیوانات دوست داشتنی

عکس های بسیار دیدنی از دنیای متفاوت خرس ها

 

برچسب‌ها: