عکس های جالب از عجیب ترین مجسمه های دنیا

عکس های جالب از عجیب ترین مجسمه های دنیا

مجسمه ها و تندیس ها از مهمترین شاخص ها برای زیباسازی شهرها هستند. دیدن پیکره ها و تندیس ها در شهر می تواند هر حال هر بیننده ای را خوب کند.

به گزارش تکناز ، برخی از این مجسمه ها حکایتی متفاوت دارند، چرا که اولین واکنش هر بیننده ای نسبت به آنها تعجب و حیرت است.

با عجیب ترین مجسمه های دنیا آشنا شوید.

 

مرد آویزان، مجسمه ای در جمهوری چک است که بینندگانش هر آن احساس می کنند، مرد نگون بخت فاصله ای با سقوط آزاد ندارد!

 

عکس های جالب از عجیب ترین مجسمه های دنیا

اینهم گاو در حال ذوب شدن در بوداپست مجارستان!

 

عکس های جالب از عجیب ترین مجسمه های دنیا

این آقا هم به موقع سر از کانال درآورده و پای این سرباز را گرفته!

 

عکس های جالب از عجیب ترین مجسمه های دنیا

این دست و بازوی توانمند که از زیر زمین، سر برآورده، ارتفاعی بالغ بر 5 متر دارد.

 

عکس های جالب از عجیب ترین مجسمه های دنیا

اینهم اسب وارونه ای که این آقا با کمال اعتماد به نفس روی آن نشسته است.