عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی

پستونک دماغی !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

نقشه جهان در نقشه اپل :))

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

مامان های عزیز ، از این پس  راحت تر بع تربیت فرزندان خود بپردازید !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

سوال من از شما اینه که 

شما الان اینجا چه غلطی میکنین !؟

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

بی جنبهعکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

بهش گفتم شما رو سر ما جا داری  😐

عکس های خنده دار

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

صحنه ای از پنجره خونه  همسایه علی دایی !

دوران کودکی (اردبیل) 

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

بذار دستتو ماچ کنم داداش !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

جون داداش اونجوری نیگاش نکنعکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

هرکاری میکردی اون باز میرفت … !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

دکتر سیلمی الاصل هستم 

دارای مدرک دکترای لگد پراکنی پیشرفته !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

رفیق به این میگن :))

عکس های خنده دار

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

بدون شرح !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

شرح در عکس !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

به این میگن مرد !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

من نبودم ، اون بودعکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

یکی دوتا کلمه اینجوری یاد بگیریم 

انگلیسی فول میشیم :))

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

آخرین عکس دو نفره ما !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

به جون مامانم یه قدم بیای جلو ، یه فیلیپینی خرجت میکنم !

عکس های خنده دار از سوژه های جهانی (102)

مطالب مرتبط :

عکس های خنده دار