عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
من هرچی میخونم نمیتونم درک کنم مفهموم این جمله رو …!

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)


خشتک پاره

خشت+تک+پاره

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 
ایرانی از حرام حلال میسازد !!

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)

 
آقایون عزیز؛
توو تاریخ چند هزار سالهء این مملکت، سابقه نداشته که لیلی عاشق باسن مجنون بشه !
سر جدتون شلوارو بکشین بالا، اون مارک شورت رو هم بزنین به سینتون اگه خیلی واجبه

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)

 

اینا چیه نوشته پشت ماشینش خشگله ! تو برو بگو زدم
یواش یواش
از عشق تو لیلی رفتم زیر تریلی

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)

 
 
 
عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 
عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 
عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 
 
عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 
وای خدای من
اگه اینا سوار هواپیما شدن
من رسما اعلام میکنم تا حالا فرغون سواری میکردم


عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)
 

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)

 

عکس های خنده دار و طنز (تیر- 20)