عکس های خنده دار – 2

عکس های خنده دار – 2
 
 

عکس های خنده دار - 2

عشوه شتری که میگن اینه ها :))

لامصب دل آدمو میبره !

عکس های خنده دار - 2

صرفا جهت آب انداختن دهان شما !

عکس های خنده دار - 2

عزیزم غصه نخور دفه بعد از ما هم عکس میگیرن !

عکس های خنده دار - 2

وقتی شما آشغال هاتون رو بر ندارین

اینا برش میدارن …

عکس های خنده دار - 2

یاد و خاطر ویندوز 98 بخیر !

عکس های خنده دار - 2

سلام دوستان !

عکس های خنده دار - 2

بدون شرح

عکس های خنده دار - 2

زدم به سیم آخر !

عکس های خنده دار - 2

عکس های خنده دار - 2

به این میگن دلمه ^.^

عکس های خنده دار - 2

ترجمه خودمونی :

هوووش یواشتر حیوون

نکنه میخوای بکشیمون !؟

عکس های خنده دار - 2

عکس های خنده دار - 2

سیستم عصبی انسان

عکس های خنده دار - 2

خلاقیت در ساخت دوش !

عکس های خنده دار - 2

عکس های خنده دار - 2

سلسله مراتب نیاز در عصر دیجیتال !

عکس های خنده دار - 2

عکس های خنده دار - 2

همینطور که نشستین یه فاتحه نثار روح این احمق هم بکنین !

عکس های خنده دار - 2

بازم شلعه از کُنده بلند میشه !

عکس های خنده دار - 2

بر لب آبشار بشین و گذر عمر ببین !

عکس های خنده دار - 2

گشمو ببینم واسه خودمه همش

عکس های خنده دار - 2

عکس دسته جمعی نوستالژی همه ما !

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز