عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک

عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
Maurice Tillet نام شهروند فرانسوی است که در سال 1903 بدنیا آمده. او یک بوکسر بود. ولی دلیل این که با شرک مقایسه می شود این است که از یک نوع بیماری خاصی رنج میبرده است. در این نوع بیماری استخوان ها به شکل غیر عادی شروع به رشد میکنند و به همین دلیل ظاهر عجیبی پیدا کرده بود. علارغم ظاهر عجیبش همانند شرک در انیمیشن های کامپیوتری قلبی مهربان داشته تا جایی که به فرشته فرانسوی مشهور بوده است.
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک
عکس های دیدنی از شباهت عجیب این مرد به شرک