عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

تصاویر بسیار نایاب و دیدنی از مردم شانگهای چین در قرن 19

 

عکاسی که با عکس های فوق العاده اش از مردم چین در قرن 19 آثار فوق العاده را پدید آورده است. عکس هایی نایاب که چهره و سبک زندگی مردم را به تصویر کشیده است.

 

ویلیام ساندرز عکاس انگلیسی در سال 1860 در سفر به چین از مردم شانگهای عکاسی کرد و پس از بازگشت به بریتانیا این تصاویر را مورد مطالعه قرار داد.

 

عکس های بسیار نادر از شانگهای در قرن 19 که توسط ساندرز عکاسی شده در نمایشگاه لندن به نمایش درآمد که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

مردم چین

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

مردم شانگهای

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

زندگی مردم در شانگهای چین

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس های دیدنی از مردم

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس های مردم شانگهای در قرن 19

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس قدیمی از چین

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس های چین قدیم

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

شانگهای قدیم

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس چین در قرن نوزدهم

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس های جالب و دیدنی از مردم چین در قرن 19

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

عکس های جالب از چین

عکس های دیدنی از مردم شانگهای در قرن 19

 

برچسب‌ها: