عکس های زنی بسیار عجیب که شاخ در آورده !!!!

عکس های زنی بسیار عجیب که شاخ در آورده !!!!
تکناز : ژانگ روی فانگ پیرزن ۱۰۰ ساله ایست که یکی از مشهورترین زنان چین می‌باشد. سال گذشته بود که یک شاخ، روی پیشانی این زن روئید و نام او را بر سر زبانها انداخت.
عکس های زنی بسیار عجیب که شاخ در آورده !!!!