عکس های عجیب بزغاله ای با 2 پا

عکس های عجیب بزغاله ای با 2 پا

بزغاله ای بامزه و عجیب که فقط 2 پا دارد

 

بزغاله ای بامزه و جالب که هنگام تولد فقط 2 پا داشته و توانسته زندگی خود را با این شرایط سخت وفق دهد.

 

این بزغاله عجیب بدون دو پای عقب به دنیا آمد ولی قادر است روی دو پای جلویی راه برود.

 

صاحبان این بزغاله‌ تصور زنده ماندن برای او را نمی‌کردند اما چند روز پس از به دنیا آمدن بر این ناتوانی مادر زادی‌ اش غلبه کرد و توانست با دو پا راه برود.

عکس های عجیب بزغاله ای با 2 پا

بزغاله عجیب 2 پا

عکس های عجیب بزغاله ای با 2 پا

تولد بزغاله دو پا

عکس های عجیب بزغاله ای با 2 پا

تولد بزغاله

عکس های عجیب بزغاله ای با 2 پا