عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)
 

شنای پنگوئن های امپراتور در قطب جنوب

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
سرباز آمریکایی در حال مین یابی در منطقه ای در قندهار افغانستان

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
نشستن توریست ها در مقابل کافه ای در میدان سن پارک شهر ونیز ایتالیا

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
جمع کردن شن از ساحل نیویورک از سوی یک شهروند آمریکایی برای مقابله با توفان

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

آوارگان مسلمان میانماری در یک کمپ آوارگان

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

راهپیمایی سالانه گوسفندها در مادرید

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

پرش یک زن از ارتفاع 44 متری یک پل به مناسبت جشن های هالوین (کرسنویارسک روسیه)

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

اوباما در حال مکالمه تلفنی در ستاد انتخاباتی اش در اورلاندو فلوریدا

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
بازگرداندن جسد سرباز ایتالیایی کشته شده در افغانستان به رم

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

توفان سندی در مریلند آمریکا

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

انتقال سه شتر زنده به ساختمان محل نمایش یک تئاتر در نیویورک

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

رای دادن در انتخابات محلی در شیلی با لباس بابانوئل

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

فستیوال بین المللی گربه ها در زاگرب کرواسی

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

بدون شرح!

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 

ماهیگیری در دریاچه شوانگ لونگ در مرکز چین

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

نگرانی از توفان های ساحلی در آمریکا

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

  
شیر دادن به یک شیر ماهی یتیم در آکواریوم نیویورک

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
درست کردن یک مزرعه به شکل سبیل در انگلیس

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

یک اسلحه خانه در احمد آباد هند

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

نمایی زیبا از روستایی در آلمان

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

بدون شرح!

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)


عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)


عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)


عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

بازی کودکان در پارکی در کابل

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

   
یکی از اعضای مسلح ارتش آزاد سوریه در حال جستجوی خانه ها در ادلب برای یافتن نیروهای وابسته به دولت 

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

ملاله یوسف زی دختر پاکستانی 14 ساله قربانی ترور طالبان ،به همراه خانواده اش در بیمارستانی در بیرمنگام انگلیس پس از بهبود نسبی وضعیت جسمانی اش 

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

نمایی زیبا از ساحل شهر ریودوژانیرو برزیل

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

هندوها در حال نیایش گاو در الله آباد

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

یک سنگر متعلق به نیروهای آمریکایی در استان پکتیکا افغانستان

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
یک کدو تنبل 526 کیلویی در انگلیس

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)

 
پارکی زیبا در غرب آلمان

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)


بدون شرح!

عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)


عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)


عکس های منتخب دیدنی از هفته ای که گذشت ! (201)