عکس گربه ای که مرگ۵۰ نفر را پیش بینی کرد

عکس گربه ای که مرگ۵۰ نفر را پیش بینی کرد

گربه‌ای است که قادر به پیش‌بینی مرگ بیماران یک بیمارستان در آمریکا است.

گربه پیشگو قبل از مرگ هر بیمار کنار تخت وی رفته و شروع به سر و صدا کردن می‌کند.

این گربه تا به حال مرگ ۵۰ بیمار را به درستی پیش‌بینی کرده است.