توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

مجموعه : پزشکی و سلامت
توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

سالهاست كه از عینكهای آفتابی چه به‌ صورت مد و یا جهت تامین راحتی بیشتر در مقابل نور شدید، استفاده میآ­شود.

 

چشم پزشكان معتقدند دلیل دیگری نیز برای استفاده از عینكهای آفتابی وجود دارد كه آن هم تامین سلامت طولانی مدت چشمها در موقعیتآ­های‌‌ مختلف است.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

نتایج چندین مطالعه در ده ساله اخیر نشان می دهد كه ساعتها اقامت در شرایط آفتابی و بدون حفاظ كافی در مقابل چشم شانس بروز بیماریهای چشم را افزایش می دهد.

 

در سال 1988، گروهی از چشم پزشكان مطالعهآ­ای را بر روی 838 ماهیگیر خلیج Chesapeake انجام دادند كه سال ها عمر خود را بر روی آب گذرانده بودند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

ماهیگیرانی كه هیچگونه حفاظ چشمی نداشتند در مقابل كسانی كه از عینك آفتابی یا كلاه لبهآ­دار استفاده میآ­كردند 3 برابر بیشتر به كاتاراكت «آب مروارید» مبتلاشده بودند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

كاتاراكت درواقع كدورت عدسی چشم است .

 

براساس این مطالعه و مطالعات دیگر، درحال حاضر چشم پزشكان توصیه میآ­كنند كه هرگاه تا حدی درمقابل آفتاب قرار میآ­گیرید كه احتمال برنزه شدن پوست و یا سوختگی ناشی از آفتاب نیز بالا میآ­رود، از عینكهای آفتابی جاذب اشعه ماورا بنفش استفاده نمایید، بویژه اگر در ارتفاعات و یا در نزدیكی استوا زندگی میآ­كنید.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

انواع مختلف عینكهای آفتابی

كارخانهآ­های‌‌ سازنده برای حفاظت چشم در مقابل اثرات مضر آفتاب، طرحهای جدیدی را ارائه كردهآ­اند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

این سازندگان قول حفاظت چشم در مقابل اشعه ماورا بنفش یا دیگر انواع تشعشات طبیعی را میآ­دهند ولی باید توجه داشت كه حفاظت در مقابل بعضی از این شعاعآ­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

عینكهایی كه 99% اشعه ماورا بنفش را جذب میآ­كنند

 

توصیه میآ­شود همواره عینكی را خریداری كنید كه این خاصیت را داشته باشد.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

حضور طولانی مدت در مقابل اشعه ماورا بنفش، یا اولترا ویوله « UV » و آفتاب با برخی بیماریهای چشمی ارتباط دارند.

 

چه عدسیهای پلاستیكی و چه عدسی های‌‌ شیشه ای تا حدی اشعه ماورا بنفش را جذب میآ­كنند، ولی جذب UV توسط این عدسیآ­ها را می‌توان با اضافه نمودن موادی شیمیایی به ماده اصلی لنز و یا پوشاندن لنز با مادهآ­ای مخصوص ارتقا داد.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

همواره عینكی را خریداری كنید كه 99 تا 100% اشعه UV را جذب كند.

 

بعضی كارخانهآ­های‌‌ سازنده برچسبآ­هایی را بروی عینك محصول خود نصب میآ­كنند با این مضمون كه جذب UV تا بیش از 400 نانومتر صورت میآ­گیرد كه این نیز به معنای همان جذب 100% شعاع UV است.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهایی كه 90% اشعه مادون قرمز را بلوك میآ­كنند

طول موجآ­های‌‌ مادون قرمز بخش غیرقابل رویت نور بوده «طول موج انها بلندآ­تر از طول موج نور قابل رویت است» و سبب تولید گرما میآ­شوند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

بخش مادون قرمز نور خورشید ناچیز بوده و چشم نیز این طول موج را بخوبی تحمل میآ­كند.

 

بعضی كارخانه های‌‌ سازنده عینكهای أفتابی حفاظت چشم در مقابل اشعه مادون قرمز را ادعا می كنند و حال آنكه تحقیقات موجود رابطه محكمی را بین بیماریهای چشمی و اشعه مادون قرمز نشان ندادهآ­اند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای بلوك كننده نور آبی « Blue- blocking»

اینكه نور آبی هم برای چشم مضر باشد هنوز مورد بحث است.

 

عدسیهایی كه نور آبی را بلوك میآ­كنند ته رنگی كهربایی داشته و سبب میآ­شوند محیط اطراف برنگ زرد یا نارنجی دیده شود.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

لنزهای رنگی سبب میآ­ شوند كه اشیا دور بویژه در شرایطی مثل برف و یا غبار واضحآ­تر دیده شوند.

 

از این نظر عینكهای كهربایی مزبور بیشتر توسط اسكی بازان، شكارچیان، قایقرانان و یا خلبانان استفاده میآ­شود.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای پلاریزه

عدسیهای پلاریزه خیرگی نور خورشید را كه از سطوح صافی مثل سنگفرش خیابانها و یا سطح آب انعكاس یافته از بین میآ­برند.

 

از این نظر در مواردی مثل رانندگی و یا ماهیگیری میآ­توانند بسیار مفید باشند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

پلاریزاسیون عدسیهای مزبور هیچ تاثیری بر جذب اشعه UV نخواهد داشت، ولی بسیاری از عدسیهای پلاریزه امروزی خاصیت جذب اشعه UV را نیز دارند.

 

برچسب عینك مورد نظر خود را از این نظر بررسی كنیدكه آیا حداكثر خاصیت جذب UV را دارد یا خیر؟

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای آینهآ­ای « Mirror-coated»

پوشش آینهآ­ای در واقع لایه نازكی از مواد فلزی مختلف است كه بروی سطح عدسیهای معمولی پرداخت شده است.

 

اگرچه پوشش مزبور مقدار نور ورودی به چشم شما را كاهش میآ­دهد، قابلیت كاملی در حفاظت چشم شما در مقابل اشعه UV نخواهد داشت.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای كمربندی « Wrapround»

عینكهای كمربندی طوری طراحی شدهآ­اندكه مانع ورود نورهای درخشان از كنارهآ­های‌‌ قاب و رسیدن انها به چشم میآ­شوند.

 

مطالعات نشان دادهآ­اند كه آنقدر شعاع UV از اطراف قاب عینكهای معمولی وارد چشم میآ­شوند كه میآ­توانند اثر سودبخش عدسیهای حفاظت كننده را كاهش دهد.

 

از این نظر عینكهای آفتابی كمربندی كه قاب بزرگی دارند و چشم را از تمامی زاویهآ­ها حفاظت میآ­كنند مفیدند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای سایه روشن « Gradient»

رنگ عدسیهای سایه روشن از بالا به پایین و یا از بالا و پایین تا وسط تغییر میآ­كند و در واقع سایه روشن میآ­شود.

 

عدسیهای سایه روشن تك سایه « تیره در بالا و روشنآ­تر در پایین » میآ­توانند خیرگی نور آسمان را از بین برده و در عین حال امكان دید مناسبی را از قسمت پایینی فراهم آ­كنند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیاین عینكها برای ورزش شیرجه هم مناسب هستند زیرا جلوی دید شما از تخته شیرجه را تاریك نمیآ­كنند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

ولی عینكهای مزبور برای شرایط برفی و یا در ساحل دریا مناسب نیستند، خصوصاً اگر قسمت پایینی انها روشن باشد.

 

لنزهای سایه روشن دو سایه «تیره در بالا و پایین و روشن در وسط » ممكن است برای ورزشهایی از قبیل قایقرانی و یا اسكی كه شعاعهای نورانی از سطح آب یا برف برمیآ­گردد مناسب تر باشند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای فتوكرومیك

یك عینك فتوكرومیك بطور اتوماتیك در نور درخشان تیره شده و در نور كم روشنآ­تر میآ­شود.

 

در اكثر موارد تیره شدن عینك ظرف نیم دقیقه صورت میآ­گیرد و حال آنكه روشنآ­تر شدن آن حدود 5 دقیقه طول میآ­كشد.

 

از نظر رنگ نیز به‌ صورت یكنواخت و یا سایه روشن عرضه میآ­شوند.

 

اگرچه عینكهای فتوكرومیك ممكن است از نظر جذب UV عینكهای آفتابی خوبی باشند، ولی ممكن است برای انطباق انها با شرایط مختلف نوری مدت زمانی بطور ناخواسته صرف شود.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

عینكهای تراش داده شده و صیقلی

بعضی عینكهای غیر طبی توسط كارخانهآ­های‌‌ سازندهآ­شان طوری تراش داده وصیقل میآ­شوند كه كیفیت نهایی عدسی انها تا حد مناسبی ارتقا یابد.

 

البته عینكهایی كه از تراش و صیقلی بودن مناسبی برخوردار نیستند به چشم شما آسیبی نمیآ­زنند.

 

قبل از هر چیز مطمئن شوید كه عدسی عینك مورد نظر شما ساخت مناسبی داشته باشد.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

جهت قضاوت در مورد كیفیت عینك غیر طبی خود، به چیزی مستطیل شكل مثل موزاییك كف اتاق خود نگاه كنید.

 

عینك را در فاصله دلخواه نگاه داشته و یك چشم خود را بپوشانید.

 

عینك را به آهستگی و از یك سمت به سمت دیگر و سپس به بالا و پایین حركت دهید.

 

اگر خطوط در تمام موقعیت آ­ها مستقیم بنظر برسند، عدسی مناسبی را انتخاب كردهآ­اید.

 

ولی اگر خطوط در هم میآ­روند، خصوصاً اگر این خطوط در میدان مركزی عدسی آن گونه بنظر میآ­رسند، عینك دیگری را امتحان كنید.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیعینكهای ضد ضربه

تمام عینكهای آفتابی باید معیار های‌‌ تعیین شده از سوی انجمن فدرال غذا و داروی آمریكا « FDA » را تضمین نمایند.

 

«در كشور ما تاكنون هیچگونه كنترلی روی عرضه این قبیل عینكها وجود نداشته و ندارد و استفاده از انها بیشتر جنبه تزیینی داشته تا محافظتی ».

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابیهیچ لنزی در واقع نشكستنی نیست، ولی احتمال شكستن عدسیهای پلاستیكی بعد از برخورد یك توپ یا سنگ، نسبت به عدسیهای شیشهآ­ای كمتر است. جنس اكثر عدسیهای عینكهای آفتابی غیرطبی پلاستیك است.

 

پلاستیك پلیآ­كربنات كه در بسیاری از عینكهای ورزشی مورد استفاده قرار میآ­گیرد، اگرچه سفت است ولی به آسانی نیز خراش برمیآ­دارد.

 

چنانچه قرار است عدسی از این جنس خریداری نمایید حتماً عینكی را انتخاب كنید كه خاصیت ضدخراش داشته باشد.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

تیرگی لنز

یك عدسی متوسط معمولی برای استفادهآ­های‌‌ معمولی روزمره مناسب است.

 

ولی اگر قرار است از عینك خود در شرایط كاملاً نورانی و روشن استفاده كنید لنزی تیرهآ­تر را انتخاب نمایید.

 

رنگ و درجه تیرگی لنز بهآ­هیچ وجه معیاری برای میزان توانایی جذب اشعه UV توسط آن عدسی نخواهد بود.

 

بنابراین براساس رنگ عینك نمیآ­توان از توانایی آن در جذب اشعهآ­های‌‌ مضر مطمئن شد.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

كسانیكه در معرض خطرات بخصوصی قرار دارند

بعضی افراد استعداد بیشتری جهت ابتلا به بیماریهای چشمی ناشی از UV دارند.

 

مبتلایان به بیماریهای بخصوصی «از قبیل دژنراسیون ماكولا یا دیستروفیآ­های‌‌ شبكیه» لازم است در شرایط بیرون از خانه همواره از چشم خود محافظت نمایند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

بیمارانی كه تحت عمل كاتاراكت قرار میآ­گیرند

در كشور ما سالانه بیش از هزاران نفر تحت عمل كاتاراكت قرار میآ­گیرند.

 

در جریان این جراحیآ­ها، عدسی طبیعی چشم برداشته شده، و بدین ترتیب چشم تا حد بیشتری در معرض خطرات ناشی از UV قرار میآ­گیرد.

 

در جریان و یا بعد از عمل كاتاراكت، بهآ­جای عدسی طبیعی چشم معمولاًًً یك لنز داخل چشمی « Intraocular Lens:IOL » قرار داده میآ­شود.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

عدسیآ­های‌‌ داخل چشمی قدیمی نسبت به عینكهای معمولی یا عینكهای پلاستیكی، درصد كمتری اشعه UV را جذب میآ­كردند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

كارخانهآ­های‌‌ سازنده IOL در حال حاضر بسیاری از محصولات خود را بصورت جاذب اشعه UV میآ­سازند.

 

چنانچه كاتاراكت «آب مروارید» چشم شما عمل شده است و لنزهای داخل چشمی شما نیز از نمونه IOL های‌‌ جدید جاذب اشعه UV نیست، توصیه میآ­شود از عینك آفتابی استفاده نموده و جهت اطمینان بیشتر از كلاه لبهآ­دار استفاده كنید.

 

چنانچه هنگام عمل آب مروارید از عدسیآ­های‌‌ داخل چشمی جهت جایگزینی استفاده نشده است احتمال صدمه اشعه ماورا بنفش به چشم شما وجود دارد.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

استفاده كنندگان كنتاكت لنز

كنتاكت لنز به تنهایی چشم شما را در مقابل اشعه UV محافظت نمیآ­كند ولی در عین حال كنتاكت لنزهای بسیاری وجود دارد كه توانایی محافظت در مقابل UV را دارا هستند.

 

چنانچه كنتاكت لنز شما قابلیت مقابله با اشعه UV را ندارد.

 

باز هم لازم است جهت محافظت از چشمآ­های‌‌ خود از عینك آفتابی استفاده كنید.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

داروهای حساس كننده به نور «داروهایی كه پوست شما را به نور حساسآ­تر میآ­كنند» میآ­توانند چشم شما را نیز به نور حساسآ­تر نمایند.

 

لازم است بهآ­هنگام مصرف هر یك از داروهای زیر، با چشم پزشك خود بدقت مشاوره كنید:

 

پسورالن « Psoralens » «كه در درمان پسوریازیس استفاده میآ­شود»

 

تتراسیكلین
داكسی سیكلین
آلوپورینول
فنوتیازین

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

زمانیكه از این داروها استفاده میآ­كنید هر بار كه از خانه بیرون میآ­روید از عینك آفتابی جاذب UV وكلاه لبهآ­دار استفاده نمایید.

 

موارد خاص

حتی بهترین انواع عینكهای معمولی، قادر به حفاظت از چشم شما در مقابل منابع نوری شدید نیستند.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

جوشكاری، نورهای شدید برنزه كننده، شرایط شدید برفی و یا نگاه مستقیم به نور آفتاب «مثلاً در جریان خورشید گرفتگی» همگی میآ­توانند به چشم شما آسیب برسانند.

 

نگاه مستقیم به هریك ازاین منابع نوری بدون حفاظ كافی میآ­تواند سبب ابتلای دردناك قرنیه بنام فتوكراتیت « Photokeratitihis » و یا حتی افت دائمی دید مركزی شود.

توضیحات جالب درباره ی عینك های آفتابی

نتیجه

بهترین عینكهای آفتابی آنهایی هستند كه 100% شعاع UV را جذب نموده، بهترین كیفیت اپتیكی را داشته و كمترین احتمال شكسته شدن را داشته باشند

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: