غافلگیری مردم از بدل قذافی + !! عکس

مجموعه : مجله خبری
غافلگیری مردم از بدل قذافی + !! عکس
شهروندان اردنی با دیدن بدل معمر قذافی در امان به یکباره احساس کردند که دیکتاتور سابق لیبی در خیابان‌های کشورشان قدم می‌زند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه اردنی الغد، شهروندان اردنی با دیدن یک شهروند لیبیایی که از نظر چهره کاملا به معمر قذافی، رهبر سابق لیبی شباهت دارد احساس کردند که وی بار دیگر زنده شده و به اردن آمده است. این شهروند لیبیایی با نام ضو الحقیق، 52 ساله از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به معمر قذافی دارد.

غافلگیری مردم از بدل قذافی + !! عکس
الحقیق به همراه هزاران تن از انقلابیون لیبی که بعد از پیروزی انقلاب این کشور برای درمان به خارج از کشور سفر کردند، به اردن رفت. وی اعلام کرده که اصلا از این تشابه ظاهری با معمر قذافی خوشحال نیست. الحقیق همچنین عنوان داشت که در جریان انقلاب لیبی و بعد از پیروزی این انقلاب چهره‌ خود را می‌پوشانده چرا که می‌ترسید به دست تک تیراندازهای وابسته به انقلابیون لیبی به جای قذافی کشته شود. الحقیق معتقد است که انقلاب لیبی انقلابی پیروز بود و آزادی و کرامت را به مردم این کشور بازگرداند. الحقیق یکی از فرزندان خود را در جریان انقلاب لیبی از دست داد و یکی دیگر از فرزندانش برای دفاع از این کشور مجروح شد.