غذای جنگی بخورید! (عکس)

غذای جنگی بخورید! (عکس)

رستوران عجیبی در پیتزبورگ ایالت کانزاس با شعار و تبلیغ “” غذای جنگ “”شروع به کار کرده و با استقبال مردم هم رو به رو شده است.

این رستوران یک تفاوت اساسی با سایر رستورانها دارد و آن اینکه، غذاهایی در این رستوران طبخ می شود که مربوط به کشور های در حال جنگ یا دارای روابط تیره ای باامریکا ست.

با اینکه برخی معتقدند این رستوران موضوع جالبی ندارد اما برخی آن را ایده جالبی برای بازار میدانند.

اما در مورد لیست غذا، کشور ایران در این لیست یکی از گزینه های همیشگی و پر فروش است و در کنار آن کشور هایی چون افغانستان و عراق هم دیده می شود. این غذا ها توسط افرادی که اصالتا” از همین کشورها هستند نیز طبخ و ارایه می شود. هر غذایی که شما سفارش دهید در لیست تهیه قرار می گیرد و سپس توسط یک آشپز ایرانی و یا افغانی تهیه و تحویل شما می شود. ایده اصلی این کار در شناخت فرهنگها نهفته اگرچه آمریکاییها با آن فرهنگها دارای تضاد باشند.

این رستوران در هر ۴ ماه یکبار کشور مورد نظر را عوض می کند و به غذاهای یکی دیگر از کشورهای در حال مناقشه با امریکا می پردازد. البته در کنار غذا معمولا بحثهای فرهنگی هم صورت می گیرد تا افراد با کشورهای مورد مناقشه بیشتر آشنا شوند.

غذای جنگی بخورید! (عکس)غذای جنگی بخورید! (عکس)

غذای جنگی بخورید! (عکس)

غذای جنگی بخورید! (عکس)

غذای جنگی بخورید! (عکس)