غرق در آغوش (+عکس)

غرق در آغوش (+عکس)

 

زندگی پانتومیم است حرف دلت را به زبان آوری باخته ای!! …

غرق شدن همیشه توی آب نیست
توی غصه نیست

توی خیال نیست

آدم دوس داره گاهی توی یه آغوش غرق بشه …

حقیقت نوشت

زندگی پانتومیم است حرف دلت را به زبان آوری باخته ای …

 

برای ستایش تو

همین کلمات روز مره کافیست

همین که کجا میروی؟

دل تنگتم

شمس لنگرودی

 غرق در آغوش (+عکس)

خدا نوشت

خداوندا  غرق در هوای نَفس خویشم   نجاتم بده….