فال روزانه – دوشنبه 28 اسفند ماه 87

فال روزانه – دوشنبه 28 اسفند ماه 87

 متولدین فروردین :

بعضی از دخترها از نامزدیهای طولانی و یا عشق بظاهر پرشور ولی بدون آینده دچار ترس و بی امیدی شده اند در حالی که براحتی می توانند این مسائل را به بحث و تصمیم گیری جدی بکشند و خیال خود را راحت نمایند. در ضمن بعضی از پسرها و دختران متولد این ماه در صدد جدا شدن از کانون خانواده و تشکیل یک زندگی مستقل هستند این گروه باید حسابگرانه و صبورانه تصمیم بگیرند، چرا که گاه همراه شدن با بعضی دوستان، افتادن به مسیری است که گاهی بازگشت از آن امکان پذیر نیست .

 

 متولدین اردیبهشت :

خیلی ها در شرایط موجود در صدد نقل و انتقالاتی بر آمده اند، اینروزها هرگونه اقدامی در این زمینه باید با احتیاط و حساب شده انجام گیرد و باصطلاح به عوارض و عواقب آن نظر انداخته شود. 

 

متولدین خرداد :

زن و شوهرهای این ماه اغلب زندگی آرام و خوشبختی دارند و بعضیها نیز بدلیل مسائل کوچک خود را درگیر بگو مگو و بحثهای بی پایه و اساس کرده اند که باید به انها پایان دهند. 

فال روزانه - دوشنبه 28 اسفند ماه 87

متولدین تیر :

خیلی از متولدین این ماه بدلیل کسالت و تکرار، باید از شغل خود و یا حداقل در فضای آن تغییرات تازه ای پدید آورند و باصطلاح با این کار تغییر روحیه بدهند. 

 

متولدین مرداد :

در زمینه مسائل احساسی و عاطفی برای دختر خانمهای متولد این ماه خبر های‌ خوشی در راه است چه آنهایی که در آستانه ازدواج هستند و چه انها که با وسواس و یا سختگیری مرتب ایراد میگیرند. 

فال روزانه - دوشنبه 28 اسفند ماه 87

متولدین شهریور :

عشق برای بسیاری از متولدین این ماه در مسیری قرار گرفته که باید کار ساز و مثبت باشد، حالا اگر بعضی ها با ندانم کاریها، این مسیر را تغییر میدهند گناه بر گردن خودشان است. 

 

متولدین مهر :

در اطراف متولدین این ماه همیشه گروهی آدم غیبت گو و دو بهم زن هستند که اگر بموقع شناسائی نشده و کنار گذاشته نشوند، دردسرهای فراوانی گریبانشان را میگیرد. 

 

متولدین آبان :

خانمهای متولد این ماه معمولاً” اسرار و راز و رمزهای خود را پنهان می کنند و همین سبب آشفتگی فکری میشود در حالی که گاه آدمها باید به یک شخص اطمینان کنند، شخصی که قابلیت راز داری خود را ثابت کرده باشد تا با بازگویی رازها و مسائلی، سبک شوند. 

فال روزانه - دوشنبه 28 اسفند ماه 87

متولدین آذر :

خوشبختانه اکثریت متولدین این ماه آدمهای غیر مادی و بسیار منطقی هستند و حتی گاه در برابر یک مسئولیت مهم و یک مسئله احساسی چشم بروی امتیازات مادی میبندند. امروز، روزشماست. 

 

 

متولدین دی :

میانسالان و بزرگسالان در دنیای پاک معنوی خود غرق هستند و به رابطه های‌ مادی امروز مردم می‌خندند، براستی دلبستگی به مادیات رشته های‌ آرامش، عشق، امید و پیوندهای خانوادگی را دچار تزلزل می کنند. 

فال روزانه - دوشنبه 28 اسفند ماه 87

متولدین بهمن :

خیلی از خانمهای متولد این ماه گله دارند که هر چه برای اطرافیان خود می کنند بجز نمک نشناسی و نارو و کلک چیزی نصیب شان نمیشود و در واقع جواب محبت و فداکاری شان، دشمنی و یا بی تفاوتی است. به این گروه توصیه می شود حداقل با شناسائی آدمها، اقدام به یاری کنند. 

 

متولدین اسفند :

در زمینه مسائل عاطفی و احساسی، خیلیها در شرایطی قرار دارند که همه ی ي چیز را ایده آل می بینند ولی بهتر است در تحکیم آن نیز بکوشند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: