فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر

 

این معلم فداکار با بیمار بودن و بستری بودن در تخت هنوز دست از فداکاری و آموزش به دانش آموزانش را بر نمی دادر!!

معلم فداکار سنجگانی کلاس درس را در منزل خود و در حالی که در بستر بیماری است تشکیل می دهد.

  امیررضا سلطانی تنها آموزگار روستای سنجگان قم با وجود داشتن دیسک کمر و ۲ ماه مرخصی استعلاجی از سوی پزشک معالج اما با فداکاری و برای ناتمام نماندن درس دانش‌آموزان، کلاس درس را به منزل خود آورده است

 
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر
 

فداکاری مثال نزدنی این معلم در بستر بیماری + تصاویر