فرش بافته شده از تار عنکبوت

مجموعه : مجله خبری
فرش بافته شده از تار عنکبوت

این فرش از تار نوع خاصی از عنکبوت بافته شده که تارهای طلایی داره.
بافت این فرش در مدت 4 سال و با هزینه نیم میلیون دلار در افریقا انجام شده
و هم اکنون در موزه نیویورک به نمایش درآمده.

 

 این هم عکس عنکبوت های تارطلایی: