فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)

فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)
این عمارت دارای 10 سویت بوده که دارای سطح هایی از مرمر و لوستر های زیبا و فرش های دستباف ایرانی بوده و اسباب و اساسیه این مکان دیدی از بهترین اجناس و تجهیزات برخوردار می باشد.
 
این بهشت خصوصی که شبی 40 هزار پوند هزینه دارد در میان یکی از گران ترین مکان های تفریحی دنیا قرار دارد. این جزیره اختصاصی به یکی از گران ترین مکان های دنیا برای تعطیلات شناخته شده است.

فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)


فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)


فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)


فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)


فرش های زیبای ایرانی در گران ترین کاخ دنیا (+عکس)
 
 
منبع : جام نیوز